Πρόσθετες εργασίες

• Απολυμάνσεις
• Αποφράξεις
• Καθαρισμός και συντήρηση καυστήρα
• Τοποθέτηση και αναγομώσεις πυροσβεστήρων
• Κηπουρικές εργασίες

Η εταιρία μας, κατόπιν συνεννοήσεως, δύναται να αναλάβει πρόσθετες σχετικές εργασίες με σκοπό την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών σας.; ?>