Πρόσθετες εργασίες

• Απολυμάνσεις
• Αποφράξεις
• Καθαρισμός και συντήρηση καυστήρα
• Τοποθέτηση και αναγομώσεις πυροσβεστήρων
• Κηπουρικές εργασίες

Η εταιρία μας, κατόπιν συνεννοήσεως, δύναται να αναλάβει πρόσθετες σχετικές εργασίες με σκοπό την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών σας.

Διεύθυνση

Τεχνοκρατική Ακινήτων
Χαροκόπου 49
Καλλιθέα, Αθήνα, 176 71
+30 210 9578210

[email protected]

Πού βρισκόμαστε