Αντικατάσταση Παραθύρων

Αντισταθμίζοντας το κόστος και τα οφέλη από την αντικατάσταση των παραθύρων. Η αλλαγή των κουφωμάτων σε ένα κτίριο είναι μια ενέργεια με υψηλό κόστος και δεν είναι κάτι που απασχολεί συχνά έναν διαχειριστή.

Μετά τις ανακοινώσεις του υπουργείου ανάπτυξης για κίνητρα εξοικονόμησης ενέργειας στα ιδιωτικά κτίρια κατασκευής πριν το 1980 (στα οποία και ανήκει το 90% του κτιριακού αποθέματος της χώρας), αφού μέσα σε αυτά θα περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων η σκέψη για αντικατάσταση των παλαιών και γερασμένων πια κουφωμάτων με καινούρια θερμομονωτικά αρχίζει να φαντάζει προσιτή.

Τα περισσότερα παράθυρα είναι ηλικίας πάνω από 30 χρόνια και έχουν υψηλές ανάγκες συντήρησης (επισκευή – βάψιμο – στεγανοποίηση) καθώς και το γεγονός ότι δεν διαθέτουν κανένα τρόπο θερμομόνωσης με αποτέλεσμα να αφήνουν την εσωτερική θερμοκρασία να διαφεύγει στο εξωτερικό το χειμώνα και την εξωτερική θερμοκρασία να εισέρχεται κατά τους θερινούς μήνες με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν οι λογαριασμοί της θέρμανσης και της ψύξης.

Παρά το γεγονός ότι το κόστος της αντικατάστασης των κουφωμάτων με καινούρια θερμομονωτικά είναι δυνατόν να αποσβεστεί μέσω της εξοικονόμησης χρημάτων από την μείωση των λογαριασμών θέρμανσης και ψύξης είναι πολύ δύσκολο να προσδιορίσουμε ένα τυπικό χρονοδιάγραμμα απόσβεσης της επένδυσης μιας και είναι πάρα πολλοί μεταβλητοί παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται, όπως ο τύπος του παραθύρου οι κλιματικές συνθήκες, το σχήμα και ο προσανατολισμός του κτιρίου και το είδος της κεντρικής θέρμανσης που έχει.Κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζετε μεμονωμένα, και πολλές φορές οι μηχανικοί που ασχολούνται με την κεντρική θέρμανση μπορούν να υπολογίσουν τις απώλειες ενέργειας και να τις συγκρίνουν με την βελτίωση που θα προέλθει από την αντικατάσταση.

Ενδεικτικά το ΚΑΠΕ προσομοίωσε ένα τυπικό διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων σε 4 πόλεις με χαρακτηριστικό κλίμα στην Ελλάδα και υπολόγισε την εξοικονόμηση ενέργειας που θα επιφέρει η αντικατάσταση παλαιών παραθύρων με μονά τζάμια με νέα, τα οποία θα έχουν διπλούς υαλοπίνακες τριών τύπων (συνήθη διπλό με διάκενο 4 και 6 χιλιοστά και διπλό χαμηλής εκπομπής με υλικό πλήρωσης αργό). Το ποσό της εξοικονομούμενης ενέργειας που προκύπτει για κάθε τύπο υαλοπίνακα και του αντίστοιχου πετρελαίου σε ετήσια βάση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Δυο συντελεστές καθορίζουν πόση ενέργεια διαφεύγει μέσω των παραθύρων το U value και το R value.Είναι ο συντελεστής θερμοπερατότητας U value (w/m2K) όσο πιο μικρό είναι το U value τόσο καλύτερη η θερμομόνωση.

U value και το R value.Είναι ο συντελεστής θερμοπερατότητας U value (w/m2K) όσο πιο μικρό είναι το U value τόσο καλύτερη η θερμομόνωση.

To R value είναι το αντίθετο από το U value και όσο ποιο μεγάλο είναι τόσο καλύτερα.
Ένα τυπικό δείγμα έχει ως εξής : απλός υαλοπίνακας 6mm, U value = 5,4 W/m2K
απλός διπλός θερμομονωτικός υαλοπίνακας U value = 2,4~2,8 W/m2K

διπλός θερμομονωτικός υαλοπίνακας Low-e U value = 1,4~1,7 W/m2K

Βλέπουμε ότι ένας τρόπος για να μειώσουμε την απώλεια ενέργειας είναι μέσω της μόνωσης που επιτυγχάνεται από το κενό που δημιουργείται στα σημερινά παράθυρα που αποτελούνται από διπλούς υαλοπίνακες.
Το κενό αυτό είναι γεμάτο με αέρα ή κάποιο άλλο αέριο συνήθως αργκόν που είναι μη τοξικό άχρωμο και άοσμο.
Το κόστος των υαλοπινάκων με αργό είναι περίπου 5-8% ακριβότερο από αυτούς με αέρα αλλά ο αέρας είναι λιγότερο θερμομονωτικός από το αργό.

Το αργό είναι ένα αέριο με μεγαλύτερη πυκνότητα από τον ατμοσφαιρικό αέρα και με υψηλότερο ιξώδες αυτό το δεύτερο είναι που του δίνει την μεγαλύτερη θερμoμονωτική του ικανότητα.
Μια καινούρια σχετικά τεχνολογία που χρησιμοποιείται στα παράθυρα είναι η επίστρωση της μίας επιφάνειας των υαλοπινάκων με ένα διαφανές στρώμα οξειδίου μετάλλου. Οι υαλοπίνακες που κατασκευάζονται με αυτή την τεχνολογία ονομάζονται χαμηλής εκπομπής και είναι γνωστοί ως Low-e και διατήθονται στην αγορά με πλήθος εμπορικών σημάτων προδιαγραφών κτλ.
Ένας τέτοιος υαλοπίνακας έχει την δυνατότητα να αφήνει το ορατό φως να τον διαπερνά και να αντανακλά την υπεριώδη ακτινοβολία.

Το καλοκαίρι ένα Low-e παράθυρο αντανακλά την ηλιακή ζέστη βοηθώντας να κρατηθεί το κτίριο δροσερό ενώ το χειμώνα αντανακλά την θέρμανση μέσα στο εσωτερικό του κτιρίου.
Ένας υαλοπίνακας Low-e είναι κατά 30% ακριβότερος από έναν απλό αλλά το U value του είναι κατά 37% χαμηλότερο.

Η χρήση βελτιωμένων ειδικών υαλοπινάκων μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας για τη θέρμανση, ψύξη και φωτισμό των κτιρίων και στη βελτίωση των συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης που διαμορφώνονται στους εσωτερικούς χώρους.

Οι ιδιότητες αυτές μπορεί να είναι σταθερές, μεταβαλλόμενες (ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες) ή ρυθμιζόμενες.

Κατηγορίες ειδικών υαλοπινάκων, οι οποίοι διαφοροποιούνται από τους κοινούς ως προς τα θερμικά και τα φωτομετρικά τους χαρακτηριστικά, είναι:


Ανακλαστικοί υαλοπίνακες : Ανακλούν σημαντικό μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και συνιστώνται για τη μείωση των ηλιακών κερδών, αλλά μπορεί να προκαλέσουν θάμβωση στον περιβάλλοντα χώρο και στα γύρω κτίρια.

Έγχρωμοι υαλοπίνακες : Με τη βοήθεια χημικής επεξεργασίας παρουσιάζουν χαμηλή θερμοπερατότητα, αλλά και μειωμένη φωτοδιαπερατότητα και συνιστώνται για τη μείωση των ηλιακών κερδών ενός χώρου.

Απορροφητικοί υαλοπίνακες : Απορροφούν σημαντικό μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας (περιορίζουν τη θερμοπερατότητα χωρίς να μειώνουν σημαντικά τη φωτοδιαπερατότητα) και συνιστώνται για τη μείωση των ηλιακών κερδών ενός χώρου. Έχουν το πλεονέκτημα, σε σχέση με τους ανακλαστικούς, ότι δεν δημιουργούν θάμβωση στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου.

Επιλεκτικοί υαλοπίνακες χαμηλού συντελεστή εκπομπής (Low-e) : Εμποδίζουν μεγάλο μέρος της θερμικής ακτινοβολίας είτε να εισέρχεται προς το κτίριο, είτε να εκπέμπεται προς το εξωτερικό περιβάλλον (ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται). Συνιστώνται για τη μείωση των θερμικών απωλειών (το χειμώνα) ή κερδών (το καλοκαίρι) των κτιρίων, ανάλογα με τις θερμικές απαιτήσεις του κτιρίου και το κλίμα της περιοχής στην οποία βρίσκεται.

Θερμομονωτικοί υαλοπίνακες : Εκτός από τους συνήθεις διπλούς (ή τριπλούς) υαλοπίνακες, αυξημένη θερμομονωτική ικανότητα έχουν υαλοπίνακες που στο διάκενό τους περιέχουν άλλο αέριο (π.χ. αργό) αντί για αέρα. Συνιστώνται σε κτίρια με μεγάλα ανοίγματα, όπου απαιτείται υψηλή θερμομόνωση του κελύφους.

Ηλεκτροχρωμικοί : Είναι υαλοπίνακες, των οποίων οι ιδιότητες (οπτικά χαρακτηριστικά, διαπερατότητα) μεταβάλλονται με τη διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύματος.

Φωτοχρωμικοί : Είναι υαλοπίνακες των οποίων οι οπτικές ιδιότητες μεταβάλλονται ανάλογα με το ποσό της προσπίπτουσας σε αυτούς ηλιακής ακτινοβολίας. Η φωτοδιαπερατότητά τους μειώνεται με την αύξηση της έντασης της φωτεινής ακτινοβολίας.

Θερμοχρωμικοί : Είναι υαλοπίνακες των οποίων οι οπτικές ιδιότητες μεταβάλλονται ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία. Με την αύξηση της θερμοκρασίας μεταβάλλονται από διαφανείς σε γαλακτόχρωμοι.

Υαλοπίνακες υγρών κρυστάλλων : Με την εφαρμογή τάσης μετατρέπονται από γαλακτόχρωμοι σε διαφανείς.

Για την επιλογή του κατάλληλου υαλοπίνακα θα πρέπει να εξετάζεται η χρήση του κτιρίου, η συνεισφορά του υαλοπίνακα στην εξοικονόμηση ενέργειας σε ετήσια βάση και η συνεπαγόμενη οικονομικότητα του συστήματος (κόστος-όφελος, χρόνος απόσβεσης). Ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή απαιτείται ώστε τα θερμικά και οπτικά χαρακτηριστικά του υαλοπίνακα, τα οποία θα επιλεγούν με κριτήριο τη συμπεριφορά του στη θέρμανση και στο δροσισμό του κτιρίου, να εξασφαλίζουν, μαζί με το συνολικό σχεδιασμό των ανοιγμάτων και τις απαιτήσεις σε φυσικό φωτισμό των χώρων.

Κουφώματα
Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί και στα κουφώματα τα οποία έχουν αποκτήσει σημαντικά χαρακτηριστικά θερμομόνωσης.
Τα αλουμινένια κουφώματα έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και μεγάλη αντοχή στη διάβρωση.

Για τον απλό καταναλωτή που δεν διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις, τα περισσότερα κουφώματα, εξωτερικά τουλάχιστον, φαίνονται να ‘χουν ελάχιστες διαφορές.
Από την άλλη μεριά ο ανταγωνισμός, μεταξύ των επιχειρήσεων ( θεμιτός ή αθέμιτος) δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση διαφημίζοντας υπαρκτά ή ανύπαρκτα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Για τον λόγο αυτό καλό θα είναι να κοιτάξει κανείς για κάποια πιστοποίηση όσον αφορά την καλή τοποθέτηση αλλά και την ποιότητα κατασκευής.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου είναι ο επίσημος φορέας που με διεθνή συμφωνία και μετά από εξέταση και αξιολόγηση των επιχειρήσεων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια απονέμει τα σήματα ποιότητας επιχείρησης και προϊόντος μετά από επιθεώρηση και γνωμοδότηση από τρίτο ανεξάρτητο, πιστοποιημένο φορέα.
Τα βασικότερα από τα κριτήρια αυτά σας παρουσιάζουμε παρακάτω:
Βασικά Κριτήρια Πιστοποιημένης Κατασκευαστικής Επιχείρησης:

Γενικά επιχειρηματικά κριτήρια
Κριτήρια καλής κατασκευής
Κριτήρια καλής εφαρμογής των προϊόντων της

1. Γενικά επιχειρηματικά κριτήρια

1.1 Ο κατασκευαστής πρέπει να έχει προσπέκτους, με τις βασικές τομές των κατασκευών του και τους διάφορους τύπους προϊόντων με τα αντίστοιχα ονόματα ή κωδικούς.
1.2 Ο κατασκευαστής πρέπει να διατηρεί μόνιμη έκθεση με δείγματα των προϊόντων του.
1.3 Μεταξύ κατασκευαστή και πελάτη υπογράφεται συμφωνητικό, με τελική τιμή, σειρά, τύπο κατασκευής, τεχνικά χαρακτηριστικά, τύπο τζαμιών, χρόνο παράδοσης, τρόπο πληρωμής.
1.4 Ο κατασκευαστής δίνει γραπτές οδηγίες στον πελάτη σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης των μαρμαροποδιών. Ανάλογες πληροφορίες δίνει σχετικά με την τοποθέτηση παντζουριών, σιτών, ρολών και των προϋποθέσεων που υπάρχουν στις περιπτώσεις αυτές.
1.5 Ο κατασκευαστής εξασφαλίζει τον πελάτη του με σέρβις και εγγύηση για τα προϊόντα του.
1.6 Τα συνεργεία τοποθέτησης έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα, είναι φιλικά προς τους πελάτες, παρέχοντας διευκρινήσεις και δείχνοντας σεβασμό στην παρουσία των πελατών.
1.7 Έχει εκπαιδεύσει κατάλληλα τόσο τα στελέχη παραγωγής όσο και τα στελέχη διοίκησης για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης.

2. Κριτήρια καλής κατασκευής

2.1 Επιβάλλεται η χρησιμοποίηση εξαρτημάτων από μη οξειδούμενα μέταλλα.
2.2 Κατά την συναρμολόγηση των προφίλ μεταξύ τους απαιτείται να γίνεται εφαρμογή στεγνωτικού υλικού.
2.3 Για την καλή αεροστεγάνωση και υδατοστεγάνωση των κουφωμάτων ενδείκνυται η συγκόλληση των ελαστικών παρεμβυσμάτων της κάσας στις γωνίες ή χρήση ειδικής γωνίας EPDM.
2.4 Τα ελαστικά παρεμβύσματα πρέπει να είναι EPDM, τουλάχιστον σε ότι αφορά εκείνα που είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες.
2.5 Επιβάλλεται η δημιουργία οπών απορροής στα ανοιγμένα φύλλα, και στις κάσες των κατασκευών.
2.6 Στα συρόμενα οι οπές μπορούν να είναι μικρότερης (αλλά ελλειπτικής) διατομής, περισσότερες όμως στον αριθμό.
2.7 Τα τζάμια τοποθετούνται πάνω σε πλαστικά τακάκια και τα διάκενα μεταξύ τζαμιών και προφίλ πληρούνται με ελαστικά παρεμβύσματα. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται επαφή τζαμιών και μετάλλου.
2.8 Στα ανοιγμένα φύλλα γίνεται απαραίτητα στήριξη (τακάρισμα) του τζαμιού με τη βοήθεια 4 πλαστικών στηριγμάτων. Τακάρισμα γίνεται και στα φύλλα των συρομένων.
2.9 Απαιτείται ο φυσικός διαχωρισμός των χώρων κατασκευής σιδήρου και των χώρων κατασκευής αλουμινίου.

3. Κριτήρια καλής εφαρμογής

3.1 Τα κουφώματα μεταφέρονται στο έργο κατά τρόπο ασφαλή και απαραιτήτως συσκευασμένα, ώστε να μην προκαλούνται φθορές.
3.2 Για την τοποθέτηση των κουφωμάτων χρησιμοποιούνται βίδες γαλβανιζέ ή ανοξείδωτες.
3.3 Στην περίπτωση που τοποθετούνται ψευτόκασσες αυτές πρέπει να είναι γαλβανιζέ.
3.4 Στην περίπτωση τοποθέτησης κουφώματος με θερμοδιακοπή αντενδείκνυται η χρήση ψευτόκασσας. Αν παρά ταύτα χρησιμοποιείται ψευτόκασσα ή μάρμαρο πρέπει η τοποθέτηση να γίνεται πάνω σε πλαστικά τακάκια.
3.5 Οι αρμοί μεταξύ κουφώματος και τοίχου ( ή ψευτόκασσας) πληρούνται και στεγανοποιούνται με σιλικόνη.

Τρόποι τοποθέτησης

Το κόστος των καινούριων παραθύρων καθορίζεται και από τον τρόπο που επιλέγουμε να τοποθετηθούν.
Σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να κρατηθούν οι παλιές ξύλινες κάσες και να καλυφθούν με κατάλληλα πάνελ και πάνω εκεί να τοποθετηθούν τα καινούρια παράθυρα.
Στις περισσότερες περιπτώσεις πάντως αφαιρούμε όλο το παλαιό κάσομα μέχρι την τοιχοποιία όπου εκεί τοποθετούμε το καινούριο.
Το συμπέρασμα που βγαίνει από την παραπάνω ανάλυση είναι ότι η σκέψη για την αλλαγή και αναβάθμιση των παραθύρων ενός κτιρίου πρέπει να γίνει με την βοήθεια εξειδικευμένων επαγγελματιών καθώς η σωστή επιλογή θα καθορίσει και την αντιστάθμιση του κόστους της επένδυσης

Πηγή: odp.gr; ?>